• Birou Executor Judecatoresc Alba

    birou executor judecătoresc alba

    baba teodor

CINE SUNTEM

DESPRE NOI

Biroul Executor Judecatoresc Baba Teodor, figurand in registrul de evidenta al executorilor judecatoresti din Cadrul Curtii de Apel Alba, inca din anul 2001, functioneaza ca şi competenta teritoriala, pe raza judetelor Alba, Sibiu şi Hunedoara, cat si pe intreg teritoriul national, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 623 si urm. CPC, art. 7 lit.b,d,g,i, precum şi de art. 9,ind.2,din legea 188/2000.

Coordonatorul Biroului este executorul judecatoresc Teodor Baba , care la varsta de 40 de ani are o experienta profesionala de peste 20 ani, fiind licentiat al Universitatii Babeş Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Drept, cu diploma de master in drept civil.

Alaturi de executorul judecatoresc, in cadrul Biroului activeaza o echipa tanara dar si exeperimentata in acelasi timp , formata din, arhivar, operatori, un economist,si doi registratori, in stransa coordonare cu colaboratori profesionisti, ca: experti contabili, experti evaluatori, detectivi particulari şi agenti procedurali, context in care procedura executionala este exercitata strict şi eficient in cadrul juridic, fapt ce concura atat la statornicia actelor de executare cat şi la operativitatea activitatilor intreprinse in aceasta faza a procesului civil.


TINEM LEGATURA

SERVICII

Potrivit legilor in vigoare, Biroul nostru desfăşoară următoarele categorii de activităţi:

EXECUTARE SILITĂ


Indeplinirea prin executare silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silită mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, grăniţuiri, servituţi, puneri în posesie, desfiinţare de construcţii, plantaţii, inventarieri, obligaţia de a face, obligaţia de a nu face, etc.)

NOTIFICĂRI


Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare prin agent procedural sau poştă;

COMUNICARE


Comunicarea actelor de procedură prin agent procedural sau poştă;

RECUPERĂRI


Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

APLICARE


Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;

PROCESE VERBALE


Intocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

PROTEST NEPLATĂ


Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

CONSULTAŢII


Consultaţii in legătură cu constituirea actelor execuţionale;

ACTE ŞI OPERAŢIUNI


Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevăzute de Titlul VI din Legea nr.99/1999).

MODEL CERERI

Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfăşoară următoarele categorii de activităţi:

CERERE DE EXECUTARE SILITA PRIN TOATE MODALITATILE DE EXECUTARE


DESCARCA MODEL CERERE

CERERE EXECUTARE DIRECTA, EVACUARE / PREDARE IMOBIL


DESCARCA MODEL CERERE


TINEM LEGATURA

CONTACT

Ne puteti contacta telefonic sau folosind formularul de mai jos. Va multumim !